piątek, 25 maja 2018

Gość w dom, Bóg w dom


GOŚĆ W DOM, BÓG W DOM
Zgodnie z zasadą „Gość w dom, Bóg w dom” w dniu 21 maja 2018 roku bardzo serdecznie przyjęliśmy na ziemi Szczuczyńskiej wybitnego przedstawiciela polskich zapasów- Andrzeja Suprona. W roli gospodarza naszego województwa wystąpił Członek Zarządu Województwa Podlaskiego- Stefan Krajewski, w roli gospodarza miasta Szczuczyn wystąpił Burmistrz Szczuczyna- Artur Kuczyński,  w roli gospodarza Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego wystąpiła dyrektor Małgorzata Karwowska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej Krzysztof Grunwald, rodzice, nauczyciele, przyjaciele, dawnizapaśnicy i osoby związane z dyscypliną zapaśniczą. Gość oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego prowadzi również od kilku lat Akademię Sportu Andrzeja Suprona zachęcając wszystkich najmłodszych do zapoznania się z tą piękną dyscypliną sportową jaką sa zapasy. Do Szczuczyna Pan Andrzej przybył w towarzystwie żony – Edyty oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Sportowego Boruta Olimpijczyk celem przeprowadzenia zajęć sportowych dla najmłodszych klas w ramach programu „Tropem Mistrza”. W czynnościach tych asystowali mu  trener Grzegorz Zańko i Anna Słomińska, a także zawodnicy klubu sportowego MLUKS "Gwiazda" (przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie): Ewa Alicka, Wiktor Bobrowski, Krystian Pawłowski, Adrian Pawłowski, Zuzanna Gnys i Jakub Barwikowski. Współorganizatorem tych zajęć była Klinika Sportowa Active Rehab Jarosław Świderski z Łodzi, a inicjatorką całego zdarzenia- Bożena Wysocka. 


Zajęcia sportowe wzbudziły wielki entuzjazm wśród dzieci jak i samych kibiców. Energia, humor i zasady fair play, to główne elementy pokazów 
i zajęć zapaśniczych, w tym również tzw. „walki wieczoru”, w której udział wzięli Artur Kuczyński i Stefan Krajewski.

Sam Andrzej Supron jest osobą znaną w szczuczyńskim środowisku działaczy i zawodników sekcji zapaśniczej,gdyż odwiedził już nasze piękne miasto w 1993 roku, co zostało odnotowane w książce autorstwa Grzegorza Zańko „HISTORIA ZAPAŚNICTWA PODLASKIEGO 1926-2016”. To był piękny dzień dla rozwoju zapasów w Szczuczynie i na całym Podlasiu, a gości na pamiątkę ponownego spotkania obdarowano egzemplarzami książki. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz